VGU 2015

Antal träffar: 8
TV000238

Den 26 juni 2015 publiceras en ny version av VGU, Vägar och gators utformning VV Publikation 2012:179, Publikation 2012:180, Publikation 2012:181 upphör härmed att gälla.

VGU, Vägar och gators utformning VV Publikation 2012:179, Publikation 2012:180 och Publikation 2015:181, får dock fortsätta att tillämpas i de projekt där upphandling av detaljprojektering eller byggande genomförts före 2015-06-26, för de projekt där arbetsplan lämnats för fastställelse före 2015-06-26, liksom i de fall då upphandling eller framtagande av arbetsplan påbörjats före 2015-06-26.

I detta dokument beskrivs skillnaderna mellan VGU 2015 och VGU 2012

Visa mer...

I lager: 0 st  

TV000233

Dokumentbeteckning: 2015:086

Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram Vägars och Gators utformning (VGU) version 2.

Denna version av Vägars och gators utformning utgör en uppdatering av och ersätter VGU 2012.

Uppdateringarna som gjort är i huvudsak felrättningar, förtydliganden, smärre kompletteringar och anpassningar till nya lagar och förordningar.

I samband med VGU 2012 anpassades reglerna efter Trafikverkets nya regelstruktur. Inom Trafikverket pågår nu en förnyelse och omarbetning av Övergripande krav inom alla ämnesområden vilket har medfört att huvuddelen av de övergripande krav som tidigare ingick i VGU 2012 serien nu inarbetats på kravnivå.

Som tidigare gäller att för kommunerna är VGU ett frivilligt och rådgivande dokument. För Trafikverket är reglerna obligatoriska vid nybyggnads- och större ombyggnadsåtgärder. Reglerna är dock inte avsedda för underhållsåtgärder och vissa typer av små förbättringsåtgärder. Här får tillämpning av VGU avgöras från fall till fall.

De regler som anges i VGU är anpassade för normala förhållande vad gäller kostnad och intrång. Det innebär att i vissa fall kan avsteg från VGU vara motiverat. För avstegsansökan finns en särskild rutin.

Kravdokumentet ska användas som underlag för upphandling av projekteringsuppdrag och totalentreprenader, och åberopas i kontrakt för dessa.

VGU kommer fortsatt att användas som samlande beteckning för styrande dokument inom vägars och gators utformning.


Ersätter Trafikverkets publikation 2012:179

Visa mer...

I lager: 0 st  

TV000234

Dokumentbeteckning: 2015:087

Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram Vägars och Gators utformning (VGU) version 2.

Denna version av Vägars och gators utformning utgör en uppdatering av och ersätter VGU 2012.

Uppdateringarna som gjort är i huvudsak felrättningar, förtydliganden, smärre kompletteringar och anpassningar till nya lagar och förordningar.

I samband med VGU 2012 anpassades reglerna efter Trafikverkets nya regelstruktur. Inom Trafikverket pågår nu en förnyelse och omarbetning av Övergripande krav inom alla ämnesområden vilket har medfört att huvuddelen av de övergripande krav som tidigare ingick i VGU 2012 serien nu inarbetats på kravnivå.

Som tidigare gäller att för kommunerna är VGU ett frivilligt och rådgivande dokument. För Trafikverket är reglerna obligatoriska vid nybyggnads- och större ombyggnadsåtgärder. Reglerna är dock inte avsedda för underhållsåtgärder och vissa typer av små förbättringsåtgärder. Här får tillämpning av VGU avgöras från fall till fall.

De regler som anges i VGU är anpassade för normala förhållande vad gäller kostnad och intrång. Det innebär att i vissa fall kan avsteg från VGU vara motiverat. För avstegsansökan finns en särskild rutin.

Kravdokumentet ska användas som underlag för upphandling av projekteringsuppdrag och totalentreprenader, och åberopas i kontrakt för dessa.

VGU kommer fortsatt att användas som samlande beteckning för styrande dokument inom vägars och gators utformning.

Ersätter publikation 2012:180

Visa mer...

I lager: 0 st  

TV000529

Dokumentbeteckning: 2016:083

I Vägar och Gators Utformning (VGU) från 2015 beskrivs krav och råd för utformning av den färdiga väg- eller gatuanläggningens egenskaper. Behov finns att ge stöd för hur VGU ska tillämpas då väg- och gaturum ska formas. De trafik tekniska kraven ska fogas samman till en lösning där målen formuleras för vägrummets samlade funktion och en medveten avvägning görs mellan olika kvaliteter. Därför har två VGU-guider tagits fram. En sammanhållen statlig och kommunal VGU-guide, och en fördjupad kommunal VGU-guide för tätortsgator. Den sammanhållna VGU-guiden är uppdelad i två delar – en om utformningsprocessen och en med stödjande kunskap. Denna del ger stödjande kunskap.

VGU-guiderna är framtagna av Trafikverket i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting.

Visa mer...

I lager: 0 st  

TV000528

Dokumentbeteckning: 2016:082

I Vägar och Gators Utformning (VGU) från 2015 beskrivs krav och råd för utformning av den färdiga väg- eller gatuanläggningens egenskaper. Behov finns att ge stöd för hur VGU ska tillämpas då väg- och gaturum ska formas. De trafiktekniska kraven ska fogas samman till en lösning där målen formuleras för vägrummets samlade funktion och en medveten avvägning görs mellan olika kvaliteter. Därför har två VGU-guider tagits fram. En sammanhållen statlig och kommunal VGU-guide, och en fördjupad kommunal VGU-guide för tätortsgator. Den sammanhållna VGU-guiden är uppdelad i två delar – en om utform ningsprocessen och en med stödjande kunskap. Denna del handlar om utformningsprocessen.

VGU-guiderna är framtagna av Trafikverket i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting.

Visa mer...

I lager: 0 st  

TV000237

Dokumentbeteckning: 2015:090

Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram Vägars och Gators utformning (VGU) version 2.

Denna version av Vägars och gators utformning utgör en uppdatering av och ersätter VGU 2012.

Uppdateringarna som gjort är i huvudsak felrättningar, förtydliganden, smärre kompletteringar och anpassningar till nya lagar och förordningar.

I samband med VGU 2012 anpassades reglerna efter Trafikverkets nya regelstruktur. Inom Trafikverket pågår nu en förnyelse och omarbetning av Övergripande krav inom alla ämnesområden vilket har medfört att huvuddelen av de övergripande krav som tidigare ingick i VGU 2012 serien nu inarbetats på kravnivå.

Som tidigare gäller att för kommunerna är VGU ett frivilligt och rådgivande dokument. För Trafikverket är reglerna obligatoriska vid nybyggnads- och större ombyggnadsåtgärder. Reglerna är dock inte avsedda för underhållsåtgärder och vissa typer av små förbättringsåtgärder. Här får tillämpning av VGU avgöras från fall till fall.

De regler som anges i VGU är anpassade för normala förhållande vad gäller kostnad och intrång. Det innebär att i vissa fall kan avsteg från VGU vara motiverat. För avstegsansökan finns en särskild rutin.

Kravdokumentet ska användas som underlag för upphandling av projekteringsuppdrag och totalentreprenader, och åberopas i kontrakt för dessa.

VGU kommer fortsatt att användas som samlande beteckning för styrande dokument inom vägars och gators utformning.

Ersätter publikation 2012:199

Visa mer...

I lager: 0 st  

TV000235

Dokumentbeteckning: 2015:088

Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram Vägars och Gators utformning (VGU) version 2.

Denna version av Vägars och gators utformning utgör en uppdatering av och ersätter VGU 2012.

Uppdateringarna som gjort är i huvudsak felrättningar, förtydliganden, smärre kompletteringar och anpassningar till nya lagar och förordningar.

I samband med VGU 2012 anpassades reglerna efter Trafikverkets nya regelstruktur. Inom Trafikverket pågår nu en förnyelse och omarbetning av Övergripande krav inom alla ämnesområden vilket har medfört att huvuddelen av de övergripande krav som tidigare ingick i VGU 2012 serien nu inarbetats på kravnivå.

Som tidigare gäller att för kommunerna är VGU ett frivilligt och rådgivande dokument. För Trafikverket är reglerna obligatoriska vid nybyggnads- och större ombyggnadsåtgärder. Reglerna är dock inte avsedda för underhållsåtgärder och vissa typer av små förbättringsåtgärder. Här får tillämpning av VGU avgöras från fall till fall.

De regler som anges i VGU är anpassade för normala förhållande vad gäller kostnad och intrång. Det innebär att i vissa fall kan avsteg från VGU vara motiverat. För avstegsansökan finns en särskild rutin.

Kravdokumentet ska användas som underlag för upphandling av projekteringsuppdrag och totalentreprenader, och åberopas i kontrakt för dessa.

VGU kommer fortsatt att användas som samlande beteckning för styrande dokument inom vägars och gators utformning.

Ersätter publikation 2012:200

Visa mer...

I lager: 0 st  

TV000236

Dokumentbeteckning: 2015:089

Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram Vägars och Gators utformning (VGU) version 2.

Denna version av Vägars och gators utformning utgör en uppdatering av och ersätter VGU 2012.

Uppdateringarna som gjort är i huvudsak felrättningar, förtydliganden, smärre kompletteringar och anpassningar till nya lagar och förordningar.

I samband med VGU 2012 anpassades reglerna efter Trafikverkets nya regelstruktur. Inom Trafikverket pågår nu en förnyelse och omarbetning av Övergripande krav inom alla ämnesområden vilket har medfört att huvuddelen av de övergripande krav som tidigare ingick i VGU 2012 serien nu inarbetats på kravnivå.

Som tidigare gäller att för kommunerna är VGU ett frivilligt och rådgivande dokument. För Trafikverket är reglerna obligatoriska vid nybyggnads- och större ombyggnadsåtgärder. Reglerna är dock inte avsedda för underhållsåtgärder och vissa typer av små förbättringsåtgärder. Här får tillämpning av VGU avgöras från fall till fall.

De regler som anges i VGU är anpassade för normala förhållande vad gäller kostnad och intrång. Det innebär att i vissa fall kan avsteg från VGU vara motiverat. För avstegsansökan finns en särskild rutin.

Kravdokumentet ska användas som underlag för upphandling av projekteringsuppdrag och totalentreprenader, och åberopas i kontrakt för dessa.

VGU kommer fortsatt att användas som samlande beteckning för styrande dokument inom vägars och gators utformning.

Ersätter publikation 2012:200

Visa mer...

I lager: 0 st